Contact

Association’s management:

Roman Gutek, Prezes Stowarzyszenia
Joanna Janowicz Staros, dyrektorka finansowa
Maciej Jakubczyk, dyrektor działu edukacji

Directors of departments :

Marcin Pieńkowski – dyrektor działu festiwali filmowych
Maciej Jakubczyk – dyrektor działu edukacji filmowej
Joanna Janowicz- Staros – dyrektor działu finansów i administracji
Błażej Grzechnik – dyrektor działu komunikacji i rozwoju
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
ul. Zamenhofa 1
00-153 warszawa
tel: 022 530 66 40, fax: 022 831 06 63
NIP: 525-22-71-014